advies-training-organiseren

Stoof

De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Door onder meer vergrijzing, ontgroening en een groeiend aantal jongeren zonder startkwalificatie ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers. Ook in de flexbranche zal dit goed merkbaar zijn. Daarom is het opleiden van flexkrachten van essentieel belang. Niet alleen voor jongeren en herintreders, ook voor volwassenen die al jaren aan het werk zijn. Flexorganisaties kunnen een beroep doen op STOOF voor advies, financiële ondersteuning, kennis en hulp bij implementatie.

Scholingsvouchers

STOOF stelt al sinds 2008 vergoedingen beschikbaar ten behoeve van de flexkracht, maar die vergoedingen worden uitgekeerd aan de flexorganisatie. Om flexkrachten een aanzet te geven tot een leven lang leren en dat leren als uitdagend en leuk wordt ervaren, heeft STOOF voor het eerst in 2011 scholingsvouchers ter beschikking gesteld aan de flexkrachten.

Flexkrachten konden zelf kiezen aan welke opleiding zij de voucher wilden besteden in de hoop op deze manier de flexkracht te motiveren tot het volgen van een opleiding. 75% van de flexkrachten ervaart dat zij door de opleiding beter in staat zijn werk te vinden. Op basis van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder flexkrachten en flexorganisaties heeft het STOOF bestuur besloten om de scholingsvouchers te continueren voor 2012 en 2013.

2013

Voor 2013 worden 500 scholingsvouchers beschikbaar gesteld. Indien flexorganisaties in aanmerking willen komen voor de vouchers, moet er voor 1 mei 2013 een reservering gemaakt worden. Per flexorganisatie kunnen er maximaal 25 vouchers gereserveerd worden. Naast flexorganisaties kunnen ook de STOOF vakbonden de vouchers (150 stuks) aanbieden aan hun leden die als flexkracht werken.

De scholingsvouchers 2013 zijn na 13 mei 2013 te besteden, mits de flexorganisatie een toekenning heeft gekregen.

Voor meer informatie, zie ook www.stoof-online.nl

Indien u gebruik wilt maken van deze subsidie, dient u dit bij het aanmelden van uw cursus aan te geven.