advies-training-organiseren

UWV

Scholing via UWV

Scholing of omscholing kan u misschien goed helpen. Want met scholing kunt u misschien een baan vinden die u leuk vindt en die past bij uw mogelijkheden. Uw arbeidsdeskundige bij UWV kan u adviseren. Overleg daarom voordat u aan een scholing, omscholing of opleiding begint.

Betaalt UWV mijn opleiding?

Is de scholing noodzakelijk om ander werk te vinden? Dan betaalt UWV uw opleiding. U moet er vanzelfsprekend alles aan doen om de opleiding goed af te ronden. Wilt u een opleiding volgen die niet noodzakelijk is om ander werk te vinden? Dan mag u de opleiding meestal toch volgen. U betaalt de opleiding dan wel zelf. Ook moet u volledig beschikbaar blijven voor werk, blijven solliciteren en passend werk accepteren dat u krijgt aangeboden.

Als u hulpmiddelen nodig heeft om een opleiding te kunnen volgen, kan UWV u daarbij in sommige gevallen (financieel) ondersteunen.

Scholingsvoucher 50-plussers

Via de regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen is het mogelijk om via een scholingsvoucher een (aantal) opleiding(en) te doen bij ATO Bedrijfstrainingen. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00.
Lees meer over de scholingsvoucher. 

Voor meer informatie, zie ook www.uwv.nl

Indien u gebruik wilt maken van deze regeling, dient u dit contact te zoeken met uw contactpersoon bij het UWV.