advies-training-organiseren

Colland (voorheen Stosas)

 

Via Colland Arbeidsmarkt kunt u subsidie krijgen voor cursussen en opleidingen van werknemers in de sector. Ook is in sommige sectoren subsidie mogelijk zodat oudere werknemers minder kunnen gaan werken. Voor oudere werknemers die kort voor zij met de VUT of pensioen gaan en een WW- of WIA/WAO uitkering krijgen, is een aanvulling op hun uitkering mogelijk. En een aantal sectoren kennen een regeling zodat u uw werknemers in dienst kunt houden bij onwerkbaar weer.

Alle agrarische en groene deelsectoren werken samen zodat we slagvaardig kunnen opereren. De eigen identiteit van de sector blijft wel behouden, hierdoor kunnen de regelingen per sector verschillen.

Voor meer informatie, zie ook www.colland.nl

Indien u gebruik wilt maken van deze subsidie, dient u dit bij het aanmelden van uw cursus aan te geven.